Likorannan laavu

Tiedustelut: Arto Ylitalo, puh. 050-4075344